Zrealizowane projekty

 

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „BANKOWIEC” W ZAKOPANEM

 

Firma GM INWEST w latach 2017-2019 wykonała przebudowę i rozbudowę Ośrodka Wypoczynkowego „Bankowiec” w Zakopanem. Inwestycja obejmowała m.in. rozbudowę obiektu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie szybu windowego wraz z dostarczeniem windy osobowej oraz dostosowaniem pomieszczeń. W budynku wykonano również przebudowę instalacji (sanitarne, elektryczne, kanalizacja, centralne ogrzewanie, wentylacja, przeciwpożarowa) wraz z wyposażeniem:

 

·        instalacja nowego nagłośnienia,

 

·        dostarczenie urządzeń do strefy SPA (Sauny oraz stół masażu),

 

·        wyposażenie łazienek oraz pomieszczeń,

 

·        instalacja central wentylacyjnych,

 

·        instalacja systemu ograniczenia dostępności do pomieszczeń,

 

·        instalacja kominka gazowego.

 

 

Cała realizacja zadania do odbiorów końcowych prowadzona była przez naszą kadrę pracowników.

 

 

 

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „KOLEJARZ” W ZAKOPANEM

 

Firma GM INWEST w 2017 roku wykonała aranżację pokoi, łazienek i korytarzy wraz z remontem kuchni Ośrodka Wypoczynkowego „Kolejarz” w Zakopanem. Inwestycja obejmowała kompleksowy remont wszystkich pomieszczeń objętych zadaniem m.in. roboty murarskie, tynkarskie, izolacyjne, malarskie, wymiana stolarki drzwiowej, okładziny ścian i podłóg płytkami, okładziny panelowe i dywanowe. W ramach inwestycji demontowane były instalacje centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjne oraz wykonane na nowo wraz z pełnym wyposażeniem (armatura ,ceramika i grzejniki). Wykonano również nową instalację elektryczną obejmującą okablowanie, osprzęt i oświetlenie wraz z montażem systemu Wi-Fi oraz monitoringu wizyjnego.

 

 

 

LĄDOWISKO PRZY SZPITALU POWIATOWYM W ZAKOPANEM

 

Firma GM INWEST  w 2018 roku wykonała przy Szpitala Powiatowym im dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem remont lądowiska sanitarnego dla śmigłowców wraz z wykonaniem oświetlenia i przebudowy kanalizacji deszczowej. W ramach remontu wykonano również dojścia i dojazdy  z kostki brukowej betonowej.  Razem z certyfikowanym systemem oświetleń dla lądowisk zamontowano wyposażenie do obsługi lądowiska:

 

·        wskaźniki kierunku wiatru,

 

·        wskaźnik kąta schodzenia,

 

·        wskaźnik ścieżki naprowadzania.

 

WIELKA KROKIEW W ZAKOPANEM 

 

 

Firma GM INWEST w 2017 roku wykonała rozbudowę sieci elektrycznej na zeskoku w ramach zadania „Rozbudowa skoczni narciarskiej Wielka Krokiew – etap II w COS-OPO w Zakopanem” – W zakres robót wchodziło wymiana całej instalacji elektrycznej wraz z montażem nowego wyposażenia wg zaleceń FIS:

 

·        instalacja monitorowania pogody,

 

·        instalacja łączności sportowej,

 

·        instalacja opomiarowania skoczni,

 

·        instalacja nagłośnieniowa,

 

·        instalacja teletechniczna na potrzeby zawodów rangi pucharu świata,

 

·        instalacja systemu pomiaru prędkości na skoczni.

 

 

 

Wszystkie systemu zostały zamontowane przez naszą firmę i spełniają  wymagania Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

 

 

 

BUDOWA SKOCZNI NARCIARSKICH W CHOCHOŁOWIE

 

 

 

Firma GM INWEST w 2017 roku wykonała instalacje elektryczne i oświetleniowe oraz przebudowę sieci kablowej dla zadania „Budowa skoczni narciarskich HS16 i HS30 w miejscowości Chochołów. Zakres prac obejmował:

 

·        oświetlenie zewnętrzne skoczni w formie słupów oświetleniowych na których zostaną zabudowane oprawy oświetleniowe,

 

·        oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne do pomieszczeń zaplecza,

 

·        instalacja przeciwpożarowa,

 

·        instalacja odgromowa.

 

 

 

SZPITAL POWIATOWY W ZAKOPANEM – REMONT ODDZIAŁU PO REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

 

 

 

Firma GM INWEST w 2019 wykonała kompleksowy remont Oddziału po Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala Powiatowego im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z uzupełnieniem instalacji elektrycznej, gazów medycznych i teletechnicznych, wymianą pionów sanitarnych i wymianą grzejników. Prace budowlane były prowadzone w bardzo trudnych warunkach w związku z tym, że szpital cały czas był obiektem pracującym. Wszelkie prace budowlane i instalacyjne musiały być prowadzone z zachowaniem najwyższego stopnia ostrożności oraz higieny pracy. Materiały i sprzęt musiały spełniać najwyższe normy bezpieczeństwa i higieny pracy. Roboty zostały wykonane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i w wymaganym terminie.

 

 

 

SZPITAL POWIATOWY W ZAKOPANEM – REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO

 

 

 

Firma GM INWEST w 2019 wykonała kompleksowy remont Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wraz z uzupełnieniem instalacji elektrycznej, gazów medycznych i teletechnicznych, wymianą pionów sanitarnych, wymianą stolarki drzwiowej i wymianą wykładzin.