Oferta budowlana Zakopane


Instalacje elektryczne
 • Instalacje elektryczne wewnętrzne;
 • Zasilanie obiektów budowlanych;
 • Instalacje antywłamaniowe;
 • Instalacje sygnalizacji pożaru oraz oddymiania;
 • Instalacje telefoniczne, domofonowe, komputerowe i TV SAT;
 • Instalacje odgromowe budynków;
 • Linie kablowe i napowietrzne niskiego i średniego napięcia;
 • Stacje transformatorowe;
 • Usługi elektromechaniczne;
 • Pomiary instalacji elektrycznych w pełnym zakresie, włącznie z pomiarem natężenia oświetlenia pomieszczeń oraz stanu izolacji kablowych i napowietrznych;

Instalacje sanitarne
 • Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne;
 • Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne;
 • Montaż rurociągów stalowych, PCV i PE w pełnym zakresie;
Prace budowlane
 • Wykonywanie ogrodzeń;
 • Szamba;
 • Baseny, stawy rybne i oczka wodne;
 • Utwardzenia terenów kostką (parkingi, chodniki, place);
 • Obiekty małej architektury;
 • Roboty żelbetowe;
 • Roboty wykończeniowe:
 • Modernizacja i remonty obiektów;
 • Przebudowy, rozbudowy obiektów;
 • Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe;
 • Generalne wykonawstwo robót inwestycyjnych;
 • Budowa obiektów użyteczności publicznej;

Prace ziemne
 • Wykopy pod przyłącza;
 • Wykopy pod fundamenty;
 • Wykopy pod budynki, hale produkcyjne i magazynowe;
 • Wykopy pod sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne i telekomunikacyjne;
Usługi inżynierskie
 • Kosztorysowanie i przedmiarowanie wg dokumentacji projektowej;
 • Kosztorysy inwestorskie i ofertowe;
 • Kosztorysy pod uzyskanie dotacji;
 • Kosztorysy do banku;
 • Inwentaryzacje obiektów budowlanych;
 • Inwentaryzacja powierzchni użytkowej do podatku od nieruchomości;
 • Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanej;

Zobacz nasze realizacje